استرسی که  توسط دو نیرو با جهت مخالف که بر یک خط اثر منطبق نیستندایجاد می شود. این استرس باعث لغزش یک قسمت از ماده بر قسمت دیگر در امتداد جهت نیروی اعمال شده می گردد.

 

 

منبع:

Walden A, Manley J. An Introduction to the Study of Physics. A. & C. Black. 1901; 98p.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر