مهمترین قسمت لیگامان پریودونتال فیبرهای Principal  هستند که کلاژنه بوده و در باندل هایی که مسیر موجی دارند سازمان یافته اند .به قسمت انتهایی این فیبرها که وارد سمنتوم و استخوان می شوند و تا درجاتی کلسیفیه می گردند الیاف شارپی می گویند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Newman MG, Takei HH, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s Clinical Periodontology: Elsevier Saunders; 2014.chapter1 page 23

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Martinez RH, Johnson RB. Effects of orthodontic forces on the morphology and diameter of Sharpey fibers of the alveolar bone of the rat. The Anatomical Record. 1987 Sep 1;219(1):10-20.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر