کاهش جراحی بعد قدامی خلفی فک پایین در بیماران مبتلا به Mandibular Excess و Class III.

روشهای Osteotomy Bilateral Sagittal Split،  Vertical Ramus Osteotomy، Subcondylar Osteotomy، و Total Subapical Osteotomy به این منظور کاریرد دارند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Harris M. surgical correction of common deformities. In: Harris M, Hunt N, editors.

2.Fundamentals of Orthognathic Surgery. London: Imperial College Press; 2008. p. 236.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر