وسيله‌اي است از جنس استينلس استيل كه براي پك كردن و متراكم كردن آمالگام داخل حفره آماده ‌سازي شده دندان به كار مي‌رود. اين وسيله همچنين براي پك و متراكم نمودن ساير مواد ترميمي و نيز مواد پركردگي موقت هم كاربرد دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Paskalogiannakis J. Glossary of orthodontics. Quintessence books; 2000.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Jaraback JR. Management of an orthodontic practice. C.V.Mosby; 1965.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر