کشیدن برنامه ریزی شده دندان ها است که می تواند کراودینگ را در طول انتقال از سیستم دندانی شیری به دائمی کاهش دهد. همچنین اجازه خواهد داد که دندان ها به جای رویش باکالی یا لینگوالی، در آلوئول و از داخل بافت کراتینیزه رویش کنند.  توالی کشیدن دندان ها در این روش به این ترتیب است: معمولا ابتدا کشیدن کانین شیری سپس مولر اول شیری و در انتها کشیدن پره مولر اول دائمی انجام می شود.

منبع:

1.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12 Chapter 12 page 463

2.Graber LW, Vanarsdall Jr RL, Vig KW, Huang GJ. Orthodontics: current principles and techniques. Elsevier Health Sciences; 2016 Jul 15.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر