جداکننده های الاستومری به حرکت دندان هایی که نیاز به فضای مختصری برای بند گذاری در جلسه بعد دارند کمک می کنند. این جداکننده ها توسط پلایر مخصوص در ناحیه پروگزیمال دندان ها قرار داده می شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Graber LW, Vanarsdall Jr RL, Vig KW, Huang GJ. Orthodontics: current principles and techniques. Elsevier Health Sciences; 2016 Jul 15.

2.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر