به توانایی یک تست در تشخیص افراد واقعا بیمار گفته می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Gordis L. Epidemiology. Epidemiology.. 1996.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential dental public health. OUP Oxford; 2013 May 23.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر