یکی از مولفه هایی است که یک بردار نیرو را مشخص می کند و عبارتست از Orientationیک بردار نیرو. فرض کنید یک بردار نیرو با مقدار ۱۰۰ گرم و امتداد ۳۰ درجه نسبت به افق در یک محل تعریف شده اعمال شود. (تصور زیر) تنها تفاوت بردار آبی رنگ و قرمز رنگ در Sense آنها است.به عنوان قرارداد برای مشخص شدن این دو Sense از ذکر + یا – استفاده می شود. مثلا به عنوان یک قرارداد، کلیه حرکات مزیاله کننده، اکسترود و باکاله کننده را با یک علامت و برعکس آن را با علامت مخالف معرفی می کنند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

244 Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر