هرگاه به جای استفاده از یک آرک وایر پیوسته که از یک مولر  به مولر دیگر امتداد دارد، از آرک وایر های قطعه ای استفاده کند و در آن دندانهای پیشین در حکم یک دندان بزرگ و دندانهای پسین نیز در حکم دو دندان بزرگ ( یک در سمت چپ و دیگری در سمت راست) در نظر گرفته شود.

چون در این روش دندانها در طول آرک وایر حرکت نمی کنند، بلکه توسط جابجایی آن حرکت می کنند، اصطکاک وجود ندارد و آن را Frictionless می نامند.

به عبارت دیگر مکانوتراپی که در آن تمام دندانها در یک آرک وایر قرار داده نشوند. در این وضعیت، قطعات فعّال و انکوریج توسط ligate نمودن دندانها به هم طرّاحی می گردد. در این تکنیک ها loop ها و فنر های مختلفی کاربرد دارند تا سیستم نیروی مورد نیاز برای ایجاد حرکت دندانها را فراهم نمایند. مزیّت این تکنیکها حذف اصطکاک از مراحل درمان و توان طرّاحی سیستم هایی است که از لحاظ استاتیکی معیّن هستند.

 

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page169

 

 

 

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر