ااستفاده از این سیمها اولین بار توسط برستون پیشنهاد شد.در این روش سگمانهای قوس بهم متصل هستند ولی لزوما به براکتها و تیوبهای مجاور متصل نمی شوند.این روش امکان استفاده از سیم هایی با آلیاژها، ابعاد و سختی های متفاوت را می دهد.در حالی که استفاده از سیمهای منعطف تر در واحد حرکت وجود دارد، سیمهای ضخیم می توانند در واحد انکوریج استفاده شود.

منبع:

. Caldas s, Ribeiro A, Simplício H, Machado A. Segmented arch or continuous arch technique? A rational approach. Dental Press Journal of Orthodontics. 2014; 19: 126-141.

2. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر