خم هاي نوع دوم (Second Order) يا Tip Bend، خم هايي در پلن ورتيكال و در مسير اكلوزوجينجيوالي جهت تغيير زاويه دندان هستند. در دستگاه‌ هاي Edgewise اوليه خم هاي نوع دوم قسمت مهمي از مرحله Finishing درمان را شامل مي‌شدند. از آنجايي كه امتداد محور طولي هر يك از دندان ها نسبت به پلان آرچ‌واير شيب‌دار است، ايجاد موقعيت مناسب مزيوديستالي ريشه نياز به خم هاي زاويه‌دار (Tip Bend) در آرچ‌‌واير دارد. به عنوان مثال محور طولي دندان هاي قدامي نسبت به لبه اینسیزال Inclination دارد كه ايجاد اين حالت نيازمند خم هاي Artistic در آرچ‌واير است. در دندان‌هاي خلفي نيز براي دستيابي به اكلوژن مناسب، دندان مولر اول فك بالا به تيپ ديستالي احتياج دارد (Tip Back) زیرا حتي اگر الگوي اكلوژني Class I در مولر برقرار شده باشد -كه ظاهراً رابطه اكلوژني ايده‌آل است- ولي دندان مولر خيلي عمودي و مستقيم قرار گرفته باشد، تماس مناسب براي پره مولرها ايجاد نمي‌گردد. تعبيه خم Tip Back براي ايچاد تيپ ديستالي در مولر، كاسپ هاي ديستال آن را در اكلوژن مناسب قرار داده و فضاي لازم براي برقراري روابط خوب Class I بين پره مولرها را فراهم مي‌نمايد.
انواع مختلفي از خم هاي نوع دوم كه در پلن ورتيكال آرچ‌واير جهت تغيير زاويه دندان ها داده مي‌شوند وجود دارند كه از آن جمله عبارتند از: Step Bend يا خمهاي Step Up & Step Down، که خم هايي در جهت اكلوزوجينجيوالي براي اينترود و اكسترود كردن دندان ها هستند.
Tip Back و Tip Forward خم هايي V-Shaped هستند كه براي تيپ دندان ها به صورت ديستالي و مزيالي استفاده مي‌شوند.
V-Bend (Gable Bend)، خم هايي V-Shaped هستند كه از تيپ شدن در محل کشیدن دندان جلوگيري مي‌كنند. همچنين با قرار دادن آن بين دو دندان مجاور مي‌توان تاج ها و يا ريشه ‌هاي آنها را به سمت هم نزدیک كرد و يا از هم دور نمود.
Stop Bends، خم هايي بصورت عمودي هستند كه براي جلوگيري از حركت مزيالي يا ديستالي دندان ها استفاده مي‌شوند؛ اين خم ها براي نگهداشتن موقعیت حقيقي دندان ها كاربرد دارند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Proffit WR, Fields  HW, Sarver Contemporary orthodontics. St DM. Louis: Mosby; 2013.
2. Nanda Kishore Patteta. Bhatia’s dentogist MC QS in dentistry Fifth edition. Jaypee brothers; 2008.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Graber  LW, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics current principles & Techniques. St Louis: Mosby; 2012.
2. Subhashchandraphulari B. History of orthodontics.Jaypee brothers; 2013.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر