• رزین مقاوم در برابر اسید ، با آن پیت وفیشور دندان ها پر می شود .
  • سیلانت ها ، استرپتوکوک های موتانس وسایر ارگانیسم های پوسیدگی زای دیگر از محیط زیستشان محروم می کنند وباعث سهولت تمیز کردن پیت وفیشورها با مسواک زدن وجویدن ودر نتیجه ازپوسیدگی جلوگیری می کند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p80

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر