دوربین های سینتیلاسیون (دوربین (Anger فوتون های اشعه گاما را که از ماده رادیواکتیو که به بیمار تزریق شده جذب و تبدیل به نور می کند و سپس تبدیل به سیگنال ولتاژ می کند. این دوربین ها از کریستال سینتیلاسیون برای دستیابی به اطلاعات تشکیل تصویر استفاده می کنند که سبب نامگذاری این تکنیک به نام سینتی گرافی شده است.

منبع:

White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. Elsevier Health Sciences; 2014 May 1.chapter 13 page 218

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر