کمیّتی که برای معرّفی آن تنها به بیان یک عدد(=مقدار) می پردازیم. مثلا دما، جرم یک جسم،…

با ذکر دمای امروز به کمک یک عدد (= ۲۳ درجه سلسیوس) می توان به سادگی مقایسه ای بین امروز و روز دیگری انجام داد و بدون نیاز به کسب اطلاعات دیگری گرمتر و یا سئرتر شدن هوا را گزارش دهیم.(با Vectorial مقایسه کنید)

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Nikolai RJ. Bioengineering Analysis of Orthodontic Mechanics. Lea& Febiger, Philadelphia, 1985

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر