آنچه به بزاق (saliva) مربوط باشد. غدد بزاقی غددی هستند که در دهان مسئول ترشح بزاق اند. غدد بزاقی اصلی سه جفت غده به نام های پاروتید ، ساب مندیبولار و ساب لینگوال هستند. غدد بزاقی فرعی غدد کوچکتری هستند که داخل گونه و بر روی زبان قرار دارند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر