• مکنده بزاق. بزاق که کف دهان جمع شده را آسپیره می کند. همچنین آب آسپری شده از وسایل چرخشی حین اقدامات مربوط به تراش حفره بر می دارد اما با سرعت بسیار پایین تری نسبت به evacuator باحجم بالا عمل می کند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 7p211

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر