• مقیاسی از حداکثر جا به جایی سر فرز نسبت به محور چرخشی است ، هنگامی که فرز در حرکت است.run out در صورتی که گردن فرز خم شود یا سر در جهت محور طولی فرز نباشد اتفاق می افتد. run out منجر به لرزش فرز، برداشت بیش از حد نسج دندان وایجاد حرارت بیشتر می گردد.
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p178

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر