ریج ها و برجستگی های نامنظم سفت مخاط جونده در نیمه قدامی کام سخت را می گویند.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004 page 782

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Williams PL. Gray’s anatomy

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر