• لاستیک مخروطی دارای ذرات سایینده ، از درشت دانه تا ریز دانه ، درشت دانه برای کاهش حجم ،وریز دانه سطح صاف ودرخشان ایجاد می کنند برای انجام پالیش نهایی دندان .
منبع:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch 10 p 278

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر