حرکات متعدد فک پایین شامل حرکاتی است که حول یک یا چند محور صورت می گیرند. یکی از این حرکات، حرکت چرخشی خالص کندیل است که در بخش تحتانی مفصل گیجگاهی فکی رخ می دهد. مقدار این حرکت به اندازه یک قوس ۱۰ تا ۱۳ درجه است که فاصله ای به مقدار ۲۰ تا ۲۵ میلیمتر بین دندان های قدامی ایجاد می نماید. این پدیده پایه تئوری محور لولایی انتهایی می باشد که در اوایل دهه ۱۹۲۰ توسط McCollum بیان شد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Shillingburg HT, Sather DA, Wilson EL, Cain JR, Mitchell DL, Blanco LJ, Kessler JC. Fundamentals of fixed prosthodontics.Quintessence Publishing Co, 4thedition 2012.

2.McCollum BB, Stuart CE: Gnathology-A research report. Scientific Press 1995.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر