به معنای سطح جلویی، و مربوط به قسمت قدامی یک ساختار می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004. Page 743

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Williams PL. Gray’s anatomy

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر