به تخریب سمان یا عاج توسط فعالیت سمنتوکلاسنیک یا استئوکلاستیک می گویند. همچنین به عنوان تحلیل ریشه محیطی یا خارجی شناخته می شود. البته تحلیل داخلی ریشه هم وجود دارد که از داخل کانال ریشه شروع می شود.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 595

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر