چنانچه دندان نهفته ای موجود باشد، علاوه بر موقعیت این دندان، اثراتی که روی دندان های مجاور داشته نیز بسیار مهم می باشد. خوشبختانه معرفی CBCT میزان تشخیص تحلیل ریشه توسط دندان نهفته را تا حد ۵۰% افزایش داده است. با این متد تحلیل ریشه در هر سه پلن فضا قابل بررسی می باشد. با این وجود، هنوز اطلاعات کافی در مورد پیش آگهی تحلیل حتی پس از حرکت دادن دندان نهفته مسبب در دسترس نیست.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P18-19.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P18-19.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر