• برای اپراتور راست دست . دندان پزشک سمت راست بیمار می نشیند برای کار روی سطوح فاسیال دندان های خلفی سمت راست مندیبل،ماگزیلا وسطوح اکلوزال دندان های خلفی فک پایین.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch7 p186

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر