نوع برجستگی در دندانها است که تشکیل شده از دو دامنه در یک خط به هم می رسند.۱

  • پس از خارج کردن دندانها، زائده آلوئولی به یک برجستگی استخوانی که توسط بافت مخاطی وتحت مخاطی پوشیده شده است ، تبدیل می گردد که به نام residual alveolar ridge نامیده می شود ، که در دهان بی دندانی به اختصار کلمه ridge به آن اطلاق میگردد. ۲
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Heymann  HO,Edward J.Swift Jr.,Ritter AV Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch3 p108

2.Ejlali, M., 1382. Treatment od Edentulous Patients. Jahad daneshgahi . Ch 2p 17

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر