توده ای از بافت نرم که فضای پشتی دیسک و کندیل را اشغال نموده است. به این بافت اغلب اتصال خلفی می گویند. این بافت سازماندهی شلی متشکل از فیبرهای کلاژن و الاستیک، چربی، عروق خونی، لنفاوی و اعصاب است و سینوویوم سطوح فوقانی و تحتانی آن را می پوشاند. در بعضی متون این اتصال را متشکل از دو تیغه بافت همبد متراکم می دانند که در بین آن ها بافت شلی حاوی عروق و اعصاب فراوان جای گرفته است. لایه فوقانی از باند خلفی دیسک منشا گرفته و به درز اسکواموتیمپانیک و بخش تمپانیک استخوان تمپورال متصل می شود. لایه فوقانی بیشتر حاوی بافت های الاستین می باشد. لایه تحتانی از باند خلفی دیسک منشا گرفته و به لبه تحتانی شیب مفصلی کندیل وارد می شود و بیشتر از فیبرهای کلاژن تشکیل شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Greenberg M, Glick M, Ship J. Burket,s oral medicine. 11 th ed, 2008.

2.Clement CD. Gray’s anatomy. LEA & Febiger Philadelphia, 30th edition. 1985.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر