• رست قسمتی از پروتز پارسیل که روی سطح دندان قرار گرفته وساپورت عمودی را برای پروتز پارسیل فراهم می سازد.
  • سطحی از دندان که برای پذیزش آن آماده شده به نام جایگاه رست (rest seat) خوانده می شود
  • بر حسب محلی که رست روی آن قرار می گیرد : به انواع رست اکلوزالی ، رست لینگوال، ورست انسیزال تقسیم بندی می شود.
منبع:

Carr AB., 2011. McCracken removable partial prosthodontics. s.l.:elsevier.ch6

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر