• تکنیک محافظ کارانه برای اسپلینت دندان های که لقی دارند. با استفاده از اسید اچ وباند رزین می باشد .
  • در ابتدا کار اصلاح اکلوژن ضروری می باشد ، این طرح باید بهداشتی باشد تا بیمار می توانند بهداشت دهان خود حفظ کند، کامپوزیت لایت کیور به خاطر working time طولانی که دارد ، گزینه ی مناسبی برای اسپلینت می باشد .
منبع:

Hilton TJ. 1392. Fundamentals of Operative Dentistry SUMMITTS. Royan pazhouh .ch 21 p 140

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر