یک فلپ جراحی ایجاد شده از بافت لثه است که برای حفظ و یا ایجاد یک ناحیه  کافی از نظر عملکردی از لثه چسبنده، به صورت اپیکالی جا به جا می شود. در روش جراحی لثه چسبنده و آزاد موجود  با به کارگیری یک برش مورب معکوس جدا می شوند و به سمت آپیکال جا به جا می شود.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 667

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. Elsevier health sciences; 2011 Feb 14

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر