در این نوع درد اغلب شخص درد را در قسمتی از بدن خود احساس می کند که به مقدار قابل توجهی دور تر از بافت مسبب آن است. نمونه این درد، دردی است که در یکی از اعضای احشایی شروع می شود و به ناحیه ای در سطح بدن ارجاع می یابد. آگاهی داشتن در مورد انواع مختلف درد ارجاعی در تشخیص بالینی اهمیت زیادی دارد زیرا بسیاری از بیماری های احشایی علامت دیگری غیر از درد ارجاعی ایجاد نمی کنند. علت وقوع این نوع درد اتصالات سیناپسی بین فیبرهای عصبی درد احشایی با برخی نورون های رده دوم بافتی است که درد به آن ها ارجاع می گردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Hall JE. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th edition 2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر