دو صدای click که در مفصل گیجگاهی فکّی شنیده می شود، یکی در طی باز نمودن فک پایین و دیگری درست قبل از اینکه دندانها در طی مسیر بستن فک به هم برسند. این دو صدا نشانه معمول

Disc displacement with reduction است.در این گروه افراد، در حالت دهان بسته، دیسک در محل خود نیست و در طی مسیر انتقالی کندیل به سمت وضعیت مناسب می رود و صدای اوّل تولید می شود.  صدای دوّم معمولا خفیف تر بوده و نشانه بازگشت دیسک به محل اوّلیه است.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page 78

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر