بستن فضا شامل بسته شدن تدریجی فضای بین دو دندان یا دو قطعه دندانی است. زمانی که یکی از آن ها یا هر دوی آنها به سمت هم حرکت می کنند یکی از دندان ها یا قطعات دندانی به عنوان واحد Active و دیگری به عنوان واحد Reactive طبقه بندی می شود. واحد فعال واحدی است که عمده حرکت را متحمل می شود در حالی که واحد غیرفعال در برابر حرکت مقاومت کرده و مقاومت لازم را برای تسهیل حرکت واحد فعال ایجاد می کند و بنابراین واحد انکوریج نامیده می شود.

منبع:

Nanda R. Esthetic and biomechanics in orthodontics. 2nd ed. Elsevier.2013; 115p.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر