فوران و بیرون ریختن پوست به صورت دانه های قرمز و ملتهب در اثر حساسیت و واکنش ایمونولوژیک

malar rash :  فوران پوست در سراسر بینی و مناطق مجاور گونه ها در الگوی پروانه مانند از جمله در بیماری لوپوس اريتماتوز و درماتیت سبورئیک

منبع:

Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر