• پوسیدگی های حاد اغلب rampant نامیده می شوند که اشاره بیماری سریعا مخرب دندانی دارد. معمولا به صورت ضایعاتی متعدد به رنگ روشن ونرم وعفونی در دهان وجود دارند. هرچه ضایعات به مدت کمتری در معرض پیگمانتاسیون خارجی باشد، روشن تر خواهد بود.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch5 p146

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر