• يكي از زوایا تیغه فرز تنگستن کارباید.
  • تراش حقیقی یک فرز در ناحیه بسیار کوچکی در لبه های تیغه اتفاق می افتد ، تیغه فرز تنگستن کارباید دو وجه دارد ، وجه شیاری rake face که به سمت برش است ودیگری وجه ترخیص یا وجه فضای آزاد clearnce face ، از برخورد این دو وجه سه زاویه به وجود می آید: زاویه شیاری rake angle، زاویه ترخیص clearnce angle ، وزاویه لبه ای. edge angle
  • اهمیت زاویه شیاری در میزان کارآیی از همه مهمتر
  • ۱_ زاویه شیاری منفی : طول عمرش زیاد است افزایش اثر در سرعت های بالا وپایین در برداشت مواد سخت موثر است بیشتر فرزها مورد استفاده از این نوع
  • ۲_ زاویه شیاری مثبت : زاویه حاده تر از .. کاربردش در مواد نرم تر و ضعیف تر مثل عاج پوسیده – در برش مواد سخت مثل مینا وعاج فرز لب پر شده وبه سرعت کند می شود وسطح نامنظم ایجاد می شود
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ,Andre V.Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch6 p 178

Yasini, E., 1395.Operative Dentistry. Jahad daneshgahi .ch 6 p156

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر