ماده رادیولوسنت اجازه عبور انرژی رادیاسیون، با تضعیف نسبتا کمی در جذب شدن را می دهد.

تصویر مواد رادیولوسنت در رادیوگرافی در محدوده خاکستری تا سیاه است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 578

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

White SC, Pharoah MJ. Oral radiology: principles and interpretation. Elsevier Health Sciences; 2014 May 1.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر