یک چهارم از یک دایره می باشد. همچنین برای توصیف یک چهارم از هر دو قوس دندانی استفاده می شود. یک نیمه از قوس دندانی فک بالا یکQuadrant   از هر دو قوس دندانی است.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 570

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر