• رایج ترین منبع نوری برای کیور نمودن کامپوزیت ، محدوده تابش از ۸۰۰ mW/cm²بالاتر ، می تواند ۲ یا ۳ شدت نور مختلف را ارائه دهند step cure، یا دارای یک شدت رو به افزایش باشند ramp cure
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch18 p e60

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر