• یک پوستول ،یک برجستگی با حدود مشخص است که با چرک پر شده است ـ چرک مترشحه حاوی سلولهای التهابی و مایع است ـ که نتیجه ی عفونت است.پوستولها قطری کوچکتر از ۱ سانتی متر دارند و در ادامه وزیکول یا پاپول می توانند باشد. این ضایعه ها، سفید شیری یا زرد هستند و معمولا با آکنه که منفذ اپیدرمال است ، همراه است (به عنوان مثال جوش  ) یا غدد عرق. در داخل دهان یک پاستول به صورت آبسه نقطه ای یا پارولیس نمایان می شود و درد زیادی را ایجاد می کند.

تجمع مشهودی از چرک داخل یا زیر اپیدرم

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Section 2

2- Dorland’s Illustrated Medical Dictionary ; 32nd edition ; 2012 Saunders ; an Elsevier imprint

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر