• نسج نرمی که حفره داخل دندان را پر می کند وشامل عروق واعصاب ،بوسیله عاج محصور شده
  • پالپ یک ارگان تخصصی بی همتا در بدن انسان که ۴ وظیفه انجام می دهد:

سازندگی وتکامل، تغذیه، حسی یا حفاظتی ، دفاعی یا ترمیمی .

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Behnaz, H., 1383. Tooth Anatomy and Morphology. Shayan Nemodar .ch1 p10

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Heymann  HO, Swift , Andre V.Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p6

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر