• برداشت پوسیدگی عمیق نشان دهنده افزایش نیاز به حفاظت توسط لاینر ، بیس یا هر دو می باشد. کاربرد بیس تحریک اضافی پالپ حین مراحل بعدی تراش ، را به حد اقل می رساند.
  • از هیدروکسید کلسیم یا گلاس اینومر در ضخامت اندک معمولا کمتر از ۰٫۵ میلی متر استفاده می شود.
  • سمان گلاس اینومر لایت کیور، مخلوط شده وبا یک اپلیکاتور مناسب در آن نواحی کم عمق ( یا با عمق متوسط) به کار برده شود تا سطوح تراشی با عمق وشکل ایده آل حاصل شود.
  • مواد بیس در مقادیر کوچک بر انتهای یک پروب پریودنتال حمل می شود ووقتی شکل صحیح حاصل شد، لایت کیور می شود.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch14 -17p392-462

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر