• تمام حفره داخل دندان وشامل اجزا زیر:
  • کانال پالپ
  • اطاق پالپ ؛حفره وسیعی ودر قسمت تاج مرکزی تاج آناتومیکی قرار دارد وبه آن Pulp chamber گفته می شود
  • شاخک پالپ
  • حفره پالپ شکل کوچک شده از سطح دندان است . سایز حفره پالپ بین دندان های مختلف وحتی در یک فرد متفاوت است.
  • با افزایش سن اندازه حفره پالپ معمولا کاهش می یابد. رادیوگرافی در تعیین اندازه پالپ وشرایط پاتولوژیک فوق العاده ارزشمند هستند.
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Heymann HO, Edward J.Swift Jr.EJ, Andre V.Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p6

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر