نوعی درمان ارتوپدیک است که در نوزادان مبتلا به شکاف لب یک طرفه یا دو طرفه به منظور بهبود بیرون زدگی قسمت میانی لب و کاهش فاصله قطعات لب مجاور شکاف انجام می شود تا امکان جراحی ترمیمی اولیه لب به نحو بهتری فراهم آید. همچنین یهبود فرم پره های بینی از فوائد آن است.

در معمول ترین روش از پلیت اکریلی متصل به سیم مرتجع جهت فرم دادن بینی و همچنین نوارهای چسب برای نزدیک کردن لبه های شکاف استفاده می شود. اثر بخشی درازمدت این درمان مورد توافق نیست.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Santiago PE, Schuster LA, Levi-Berkowsky D. management of the alveolar cleft. In:   Sitzman TJ

editor. Cleft Lip and Palate: Current Surgical Management, An Issue of Clinics in Plastic Surgery. Pennsylvania: Elsevier Health Sciences; 2014. P.119.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر