نیروی برشی می تواند ویسکوزیته ی مواد قالبگیری سیلیکون افزایشی و پلی اتر را تحت تاثیر قرار دهد. این اثر را shear thinning یا سودوپلاستیسیتی می نامند. در مواد قالبگیری واجد این ویژگی، ویسکوزیته ی ماده ی ست نشده با افزایش نیروی خارجی یا سرعت برشی کاهش می یابد. وقتی که اثر سرعت یا نیرو قطع شود، ویسکوزیته سریعا افزایش می یابد. این خصوصیت در استفاده از مواد قالبگیری تک فازی بسیار مهم است.

شکل روبرو در مورد ماده قالبگیری پلی اتر است.  در پلی اتر خصوصیات shear   thinning  تحت تاثیر شبکه ی ضعیفی از کریستال های تری گلیسیرید قرار می گیرند. هنگامی که ماده ی قالبگیری تحت نیروی برشی قرار می گیرد، مانند زمان مخلوط شدن یا جریان پیدا کردن از طریق سرنگ، کریستال ها در یک ردیف قرار می گیرند. شبکه تری گلیسیرید میکروکریستالی تضمین می کند که پلی اتر در تری یا روی دندان، ویسکوز باقی بماند اما تحت فشار جریان یابد. این امر به ماده ی تک فاز اجازه می دهد که به صورت ماده ای با قوام کم و متوسط استفاده شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012, Chp 12

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر