این نوع پاکت در اثر افزایش حجم لثه و بدون تخریب بافت های پریودنتال زیرین به وجود می آید.و سالکوس به علت افزایش حجم لثه عمیق تر می شود. جزء استخوانی و از دست رفتن چسبندگی ندارد و معمولا بافت لثه ای فیبروتیک یا ادماتوز دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch57 p3288. Ch23 p1710-1711.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر