مایعات سودوپلاستیک

بر اساس چگونگی تغییرات ویسکوزیتی مایعات بر حسب سرعت نیرو یا استرس برشی، می توان آنها را به انواع نیوتنی، سودوپلاستیک یا دیلاتانت تقسیم کرد.

ویسکوزیتی مایعات سودوپلاستیک با افزایش سرعت استرس برش، کاهش می یابد. مواد قالبگیری الاستومری تک فاز، سودوپلاستیک هستند. این مواد قالبگیری وقتی در حین اسپاتولیشن در معرض سرعت های برش پایین قرار می گیرند، یا وقتی که یک ماده قالبگیری برای انتقال به دهان در تری قرار گیرد، این مواد دارای ویسکوزیتی زیادی بوده و بدون شره کردن، در تری باقی می مانند. با این حال این مواد می توانند در سرنگ نیز استفاده شوند،  زیرا در مواجهه با سرعت های برش بالاتر در هنگام عبور ماده ی قالبگیری از نوک سرنگ، ویسکوزیته در حد یک دهم کاهش می یابد. این ویژگی گاهی از اوقات تیکسوتروپی نامیده می شود. هر چند که درواقع تیکسوتروپی به معنای تغییر در ویسکوزیته ی ماده، با گذشت زمان است

برای مثال سس کچاپ هم یک ماده تیکسوتروپیک است که خارج شدن آن از بطری را با مشکل مواجه می کند. تکان دادن بطری یا ضربه زدن به دیواره های آن، سرعت برش آن را افزایش و ویسکوزیته ی آن را کاهش می دهد و خروج آن از بطری را تسهیل می کند.

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012, Chp 4

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر