کامپوزیت های موقتی

ترمیم های کامپوزیتی موقت، حفظ موقعیت دندان تراش خورده، سیل کردن و عایق بندی تراش، حفاظت مارجین ها، تامین فاصله ی عمودی درست، کمک در تشخیص و طرح درمان و کمک به ارزیابی کاندیداهای درمان های زیبایی را بر عهده دارند.اینله های موقت، کراون ها و دنچر های پارسیل ثابت، معمولا از رزین های آکریلی یا کامپوزیت ها ساخته می شوند. معمولا ترمیم های موقتی ساخته شده از کامپوزیت های موقتی، نسبت به انواع ساخته شده از آکریل ها، سفت تر و سخت ترند و ثبات رنگی بیشتری دارند.

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012, Chp 9

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر