به معنای حرکت به سمت قدام مندیبل همراه با جابجایی هر دو کندیل به سمت قدام است.

پیشگرایی یکی از حرکات مرجع فک پایین می باشد که از اکلوژن مرکزی آغاز و تا حداکثر جلو آمدن فک ادامه میابد. از این حرکت برای ارزیابی روابط اکلوزال دندان ها و ترمیم ها استفاده می شود. طی این حرکت دندان های تحتانی نسبت به دندان های فوقانی به جلو کشیده می شوند. این عمل به وسیله انقباض عضلات پتریگوئید خارجی دو طرف انجام شده و عضلات پتریگوئید داخلی دو طرف نیز به آن کمک می کنند.در این حرکت شاهد انتقال رو به جلو هر دو کندیل هستیم.

 

 

منبع:

Shillingburg HT. Jr., Sather DA., Wilson EL. Jr., Cain JR., Mitchell DL., Blanco LJ., Kessler JC. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th ed. Quintessence; 2012

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر