موکوپلی ساکاریدهایی هستند که به زنجیره پروتئین در ماتریکس خارج سلولی بافت همبند متصل شده اند.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 562

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Nanci A. Ten cate’s oral histology-pageburst on vitalsource: development, structure, and function. Elsevier Health Sciences; 2007 Sep 26.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر