حد تناسب

بالاترین استرسی که در آن منحنی استرس- استرین یک خط مستقیم است، که در این خط استرس با استرین رابطه خطی دارد، را حد تناسب گویند. در زیر حد تناسب، هیچ تغییر شکل دائمی در ساختار ماده اتفاق نمی افتد. با حذف نیرو جسم به ابعاد اولیه خود باز می گردد. در زیر حد تناسب، ماده ماهیت الاستیک (تغییر شکل قابل برگشت) دارد.

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012, |Chp 4

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر